HomeSchoolartsenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 474.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

Y
. 40
Dit nu hangt veel af van de organisatie van den
IQ geneeskundigen dienst in een gemeente.
ln vele gemeenten zorgen ziekenfondsen of arm-
I besturen voor de aanschaffing van noodige instru-
menten of hulpmiddelen, maar het is een niet te
loochenen feit, dat kinderen slechte verzorgers van
brillen zijn en deze maar al te dikwijls breken. Ze
durven dit dan niet te vertellen en moeder kan ook
niet steeds aan die vereenigingen om een bril vra-
gen: het gevolg is, dat het kind zonder bril blijft.
Dan heeft het voorschrijven van corrigeerende gla-
' zen geen zin.
Oogziekten komen onder de arbeidersklasse veel
voor, ziekten van het bindvlies, en de behaarde ran-
‘ den der oogleden zijn aan de orde van den dag,
· hebben voor den schoolarts minder beteekenis, om-
dat dergelijk lijden aan de patiënten te veel last
= veroorzaakt en ze daarom uit zich zelf wel reeds
naar den oogarts toe gaan.
Bij al deze aandoeningen kunnen door een advies
vt aan de ouders voor doeltreffende behandeling, nood-
loitige gevolgen vermeden worden
~
2
i
Q
i I
I
lg ’£
K ¢
I;
I
I
I.
I
I
I
I
I