HomeSchoolartsenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 638.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

. - TUBEHCULOSE EN SCROFULOSE
Sommige schoolartsen-practici hebben in hun jaar-
verslagen gewezen op de geringe uitg-ebreidheid der
tuberculose onder de schoolkinderen.
Dit opmerkelijk verschijnsel is in lijnrechten te-
genspraaknmet de uitgebreide onderzoekingen vanjtal
{ van medici, die speciaal op het gebied der tubercu-
lose hebben gewerkt en gebaseerd zijn deels op de
lijkopeningen, deels op de inenting tijdens het leven
aan schotïlkinderen verricht. O
t De reactie van v. Pirquet beoogt de gevoeligheid
. tegenover de tuberculine van Koch.
g Een 10 % oplossing van deze tuberculine wordt
zeer oppervlakkig door een krassend instrument in
de huid gebracht, na eenige dagen treedt roodheid
L op in geval het kind een latente of actieve tuber-
‘ culose herbergt. In dat geval spreekt men van een
positieve ieactie. _ · l j
Treedt geen roodheid op, dan is de reactie nega- ;
tief en wordt het kind beschouwd niet tuberculeus ,
te zijn. K
Zoowel v. Pirquet zelf, alsook Herford hebben
’ deze inentingen in grooten getale bij kinderen ver-
richt en deze kwamen tot het verrassende resultaat,
, dat bij 50-55 % de reactie positief uitviel.
Van andere zijde werden lijkopeningen verricht en
G bleek volgens Naegeli in Zurich, dat in 88 kinder- I
lijken 20 % tuberculeuse haarden werden gevonden,
ä volgens Burkhardt in Dresden bij 190 lijkën 38 % ,
E, waarvan ongeveer de helft aan tuberculose was ge-
, storven.
t Hamburger en Senka deden 401 lijkopeningen en
‘ vonden 160 gevallen van tuberculose, dit is 40%.
Barbier en Bourdon in Parijs vonden 35-39
Wanneer wij nu nagaan hoeveel kinderen op den
, schoolleeftijd waren, dan blijkt, dat bij ongeveer
ä go % der gestorven schoolkinderen tuberculeuse aan-
; oeningen aanwezig waren.
Y
i
E
i
l
i
l
t I