HomeSchoolartsenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 707.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

I
33
Roodvonk is een infectzieziekte, die de meest ver-
strekkende gevolgen kan hebben en die van verschil-
lenden aard kunnen zijn. Sommige epidemiën bren-
gen een mortaliteit van 30 %, soms slechts 3 %.
De oorzaak van de roodvonk is onbekend en dat
maakt de bestrijding in hooge mate bezwaarlijk. Hoe
dus infectie van het eene op het andere individu
plaats heeft, weet men niet; of het een gif is, dat
aan handen en kleeren kan gebonden zijn, dan wel
of de lucht de kiemen kan overbrengen, is niet be-
kend en maakt voorzorgen dus problematisch. Hoe
lang het gif aan voorwerpen gebonden werkzaam
kan blijven is evenmin bekend en zal in ieder ge-
val desinfectie noodzakelijk maken.
Zooals mazelen en kinkhoest, staan ook roodvonk
en diphtherie met elkaar in verband, en kan ook
een epidemie van roodvonk een voorlooper zijn van
diphtheriegevallen.
Het meest infectieus is roodvonk wel in het af-
schilferingstijdperk; wanneer de ziekte geweken is,
vallen groote huidschilfers af en zoolang nu nog
schilfers loslaten is het den kinderen verboden de
school te bezoeken; deze controle is den schoolarts
_ opgedragen, de kinderen moeten geregeld het spreek-
uur bezoeken en worden in afzonderlijke wachtkamers
E binnengelaten.
E De complicaties kunnen vele zijn; de keel kan een
l, diphtherieachtige ontsteking geven, en maar al te _
ll dikwijls komen ernstige ooretteringen na roodvonk
voor, die tot volslagen doofheid kunnen leiden.
Hart en nierlijden, gewrichtsaandoeningen, rheu-
1 mtatisme, en de meest verschillende zenuwafwijkin-
j gen komen niet zelden als gevolgen voor.
, Maar al te dikwijls nu worden deze infectieziek-
* ten geheim gehouden.
Heeft de vrouw, zooals dikwijls het geval is, een
winkelnering, dan is ze zeer huiverig een plakaat van
l een besmettelijke ziekte voor het huis te vertoonen.
l Gevolg is, dat als de moed‘er een verdaohte uitslag
i ontdekt, zich stil houdt en vooral geen arts raad-
_ pleegt - ze beschouwt die besmettelijke ziekten als
Q gewone kinderziekten, die ieder heeft door te maken.
i De broertjes en zusjes bezoeken de school, heb-
_
[ .