HomeSchoolartsenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 664.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

1

l 32
f Het eenige middel dus zou zijn. als het eerste ge-
val van mazelen of kinkhoest is opgetreden, de klasse
. voor een 8-tal dagen te sluiten, het is dan wel niet
ï> _ uitgesloten, dat nog enkele kinderen ziek kunnen
worden, doch de kans op beperking is dan zeer
groot.
fï Ziekten als waterpokken, bof, roode hond hebben
veel minder beteekenis, dan mazelen en kinkhoest.
Gevaarlijker ook met het oog op de gevolgen zijn
ig? echter roodvonk en diphtherie. De sterfgevallen aan
° roodvonk en diphtherie zijn, zooals bekend, lang
. niet zeldzaam -­ vooral vóór de behandeling met
V_ serum was de diphtherie en croup een zeer gevrees-
* de infectieziekte. Na de uitvinding van den diphtherie-
· bacil en de daarop gevolgde seruinbereiding, is die
vrees veel verminderd, doch men hoede zich er
t voor in het serum een panacee te zien.
{- V`el degelijk komen nu en dan nog sterfgevallen
f voor en de dikwijls voorkomende verlammingen, als
` gevolg van diphtherievergiftiging geven menigmaal
Y aanleiding tot onaangename verschijnselen ~- ook W
E hart en longen worden dikwijls daarna ziek.
, De besmetting komt gewoonlijk tot stand door .
Y contact, de diphtherie-bacillen zetelen in neus, mond r
en keel en kunnen dus bij aanraking gemakkelijk
overgaan - ook bij genezen diphtheriezieken zijn 4
{ in de meeste gevallen nog bacillen aanwezig, die l
j wel is waar, door de opgetreden immuniteit, voor j
dezen drager zelf geen gevaar meer opleveren, doch gl
bij gezonde, niet immune kinderen wederom een
ernstige aandoening kunnen veroorzaken. j
Men heeft in Halle de maatregel ingevoerd, dat
l zoolang kinderen nog bacillen bij zich dragen, al E
E zijn ze geheel gezond, niet in de school mogen T
komen. t
‘ Eenmaal per week wordt de inhoud van neus en
. keel bacteriologisch onderzocht; de tijd. dat zij die
g bacillen bij zich dragen, is voor de verschillende 1
herstelde kinderen zeer verschillend en varieert van J
Q 1 tot 8 weken. g
E Deze gedwongen vacantie is ook voor de kinderen ,
, van gewicht, om geheel te bekomen van de lichame­ ï
F lijke verzwakking, die infectieziekten na zich slepen. l
E '
ä E
` I
I {