HomeSchoolartsenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 558.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

23
à
t voor genoemde bovenlaag gebracht. Als dit geheel
L nog met een laag grof grint wordt bedekt. heeft men
een doelmatige stofvrije speelplaats.
I
Bij de inrichting der schoollokalen zijn de b a n k e n
in de eerste plaats onze belangstelling waard.
De allereerste voorwaarde, waaraan een bank
moet voldoen, is, dat zij volkomen past voor het
kind, dat er in plaats moet nemen.
Het kind moet in zittende houding gemeten wor-
den, bijv. door het meetapparaat van Stephani en
overeenkomstig die maten het juiste nummer van
r bank gekozen worden.
Banken voor niet meer dan twee kinderen vol-
doen goed, voor een voldoende breed zitvlak en een
niet te smalle rugleuning dient gezorgd.
Ook wordt wel als leuning de lessenaar van de
opvolgende rij gebruikt. _
Bij het kiezen van een type schoolbank heeft de
schoolarts vooral te letten op de z.g. distantie. Dit
is de afstand tusschen voorste rand van de zitting
l en de naar den leerling toegekeerde rand van de
lessenaar.
Deze afstand behoort nul of iets negatief te zijn --
nooit positief. De z.g. plusdistantie dient vermeden.
Op oude scholen wordt nog herhaaldelijk tegen
dit principe gezondigd.
De voeten moeten behoorlijk op een stennende
plank rusten, mogen niet vrij slingeren.
j Of nu aan al deze voorwaarden voldaan wordt is
l aan de verantwoordelijkheid van den sehoolarts over-
l gelaten.
I
l Schoolbaden.
i Het is tegenwoordig algemeen bekend. hoe het hier
in ons land eigenlijk gesteld is met de beroemde
j Hollandsche zindelijklieid.
g Vooral voor geneesheeren, die gewoonlijk onbe-
T dekte lichamen als veld van arbeid hebben. is deze
j legendarisch en deze kunnen in de eerste plaats ge-
tuigen hoe .,waterselniw" de meeste menschen zijn
en hoe een bepaalde waterangst bi_j de arbeidende