HomeSchoolartsenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 556.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

21.
Vat den aanleg en inrichting der privaten betreft.
is in den laatsten tijd op de wenschelijkheid gewe-
zen, deze door middel van een loggia te bereiken,
alzoo door de buitenlucht.
In de nieuwste school te Halle zijn de privaten
op dergelijke wijze aangelegd. Door middel van een
deur komt men uit den corridor op een flink over-
dekt balcon, alleen aan de voorzijde open, en van
hier in een ruimte, waar zich een 12-tal gescheiden
ctosetinrichtingen bevinden.
. De closets zelf zijn zonder houten zitrand ~ het
F kind zit op den porceleinen rand: dit werkt reinheid
j zeer in de hand. · _
j De doorspoeling der elosets geschiedt automatisch
t door een electrisch apparaat, in de kamer van het
hoofd der school aangebracht.
t Dit srsteem is elders weer vervangen door de
bin ‘1t‘ id li ii
gewone reunrici ing: men wi e cinteren ze
reinheid leeren en daartoe is het noodig, dat zij zelf
met het elosetsysteem vertrouwd raken en het dus
zelf ook leeren aanwenden.
Dat hier in ieder geval dagelijks controle noodig
* is, spreekt van zelf en veel hangt af van de ge-
schiktheid en betrouwbaarheid der schoolbedienden.
Het de verzorging van drinkwater is te
Dortmund in de nieuwste school wel het allerbeste
bereikt. door de plaatsing van z.g. drinkfo n-
t e i n e n.
Deze bestaan uit halve cirkelvormige steenen bek-
kens tegen den sehoolmuur buiten of in een corridor
aangebracht op den rand, waarvan zich een 8-tal op
elifken afstand van elkaar we laatste fonteinoienin-
b ‘ d D l
-· een evin en.
1 tx > ·
De kinderen kunnen met den mond het koperen
mondstuk niet bereiken, waaruit het water omhoog
springt; dit is besloten in een oingevend steenen
mantel. Het mondstuk ligt dus dieper dan de rand
van het bekken.
Deze wijze van drinkwaterverzorging is in de
plaats getreden van de vroegere onsmakelijke en
onhygiënische bekers van metaal of geëmailleerd
ijzer.
l