HomeSchoolartsenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 622.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.06 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

Z 18
Dat het licht van de linkerzijde moet inkomen
gi mag bekend worden verondersteld en de kunstlicht-
,, bron voor zoover modern dagonderwijs die nog be-
__ hoeft, moet ook links achter geplaatst worden en
, van voldoende sterkte zijn.
Ook voor teekenzalen zullen krachtige Auerbran-
2 ders of electrische booglampen links achter moeten
Q worden aangebracht; ook indirecte verlichting, mits
Q van voldoende sterkte, kan goed werken.
5, De muren kunnen ter betere reflexie wit of licht-
X crème geschilderd worden en de vensters, voor zoo-
·i ver direct zonlicht invalt, door witte gordijnen ge-
· sloten worden.
Donkere gordijnen zijn ai te raden, want de licht-
sterkte is dan dikwijls geheel onvoldoende.
Deze lichtproeven kunnen door verschillende licht-
meters, o. a. van Vingen, Weber en Thorner, met
voldoende juistheid worden genomen.
ï Ook oude gordijnen, die strepen zonlicht door-
; laten, en open vensters, waarvoor gordijnen heen en .
. weer slingeren, werken een gelijkmatige verliehting
tegen.
De ventilatie, een der meest gewichtige on-
; derwerpen der algemeene hygiëne, is, zooals overal.
ook in de school een uiterst lastig probleem; hierin
` is allerminst het laatste woord gesproken.
f Het is daarom van belang, bij het kiezen van de
Q plaats voor een nieuw schoolgebouw, er op te letten
hoedanig de toevoer der versche lucht zal zijn; of het _
j schoolgebouw komt te staan aan een windhoek, waar
_ dus voortdurend wolken stof worden opgejaagd, aan
een straat, die geplaveid is, of aan een niet gepla-
1 veiden weg buiten de gemeente bijv., wat dikwijls
g het geval is. .
l In de nieuwste schoolgebouwen heeft men daarom
` ventilatoren aangebracht, die versche lucht door
t groote filters zuigen, over een verwarmingstoestel
_ voeren in de toelaatkanalen naar de verschillende ,
_ lokalen.
Deze gereinigde lucht komt door een, ongeveer :2
meter boven den beganen grond, geplaatste opening
t van j 40 X 30 c.M. uit de toevoerkanalen, circu-
l
1