HomeSchoolartsenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 366.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 35.95 MB

’ I
I I
i ' Al deze gemeentescholen worden door den school- y
I arts bezocht.
; Hier te lande heeft men het z. g. bijzonder onderwijs met _
y de verschillende fracties, zoodat elke godsdienstige
richting er een eigen school op nahoudt, zoo vindt
g men naast katholieke, protestantsche scholen van
1 verschillende richting en neutrale scholen, die met
gj het gewone openbare onderwijs geen vrede hebben. ,
á Al deze scholen zullen voorloopig althans hun · ,
I deuren wel gesloten houden voor den schoolarts, I
; maar evengoed als de leerplichtwet is aangevallen
’ en er toch gekomen is, zoo zal ook bij de school-
I hygiëne de aanvankelijke tegenzin worden overwon- -
{ nen en plaats maken voor waardeering.
? I
ä I
é I
ï I
‘ I
J I
Q I
’ I
? I
I
· I
I I
I
E I
I
I 4
I I