HomeCoëducatiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 496.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

oonnuoimn.
,,Kennis is herleiding tot het onbegrijpbare.” Aldus Dr. J.
D. Bierens de Haan in zi`n even aantrekkelike als die ­
J J P
zinnige studie over ,,De Klacht van Faust". We verklaren
den val van een’ appel uit de zwaartekracht, maar weten wij
nu, wat zwaartekracht is? De beweging der hemellichamen
uit de samenwerkin van middel untvliedende en middel-
g P
puntzoekende krachten, maar wat zijn dan toch die centrifugale
en centripetale oorzaken van beweging? De reproductie der
voorstellingen uit de associatie daarvan. Maar zeg mij, wat
is dan toch eigenlijk associatie van zielebeelden? -- De
begripsomschrijvingen, die we in massa voorradig hebben,
zijn toch niet de uitdrukking van het wezen der dingen?
,,Kennis is herleiding tot het onbegrijpbare." Ook nog
in anderen zin. Scheen het in het laatste kwart der 19dG eeuw,
dat het paedagogisch denken over het al of niet gemeen- ,
scha eli`k voort ezet schoolonderwi's van beide seksen in 9
pp J gl J 7 g
de niet­Roomsehe denkwereld 1) ten minste, na heel wat Q
M . .norr__,_ Q
1) Niet zonder verbazing leest de beoefenaar der Paed. Gesch. in het R.K.
tijdschrift ,,Stiminen aus Maria­Laaeh" (Jaarg. 1900):Die Zulassung der Frauen
zu öffentliehen Berufen fordert als notwendige Konsequenz, dass man ihnen l
die Gelegenheit biete, sich die genügende Vorbildung zu erwerben.Dazu dienen
die höheren Mäidchenschulen. Denn dass auf dieser Altcrsstufe eine
Trennung der Schulen nach Geschlechtern durchaus notwen­ _
dig ist, wird wohl niemand ernstlich bezweifeln.
F