HomeCoëducatiePagina 51

JPEG (Deze pagina), 596.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

l
g 49 i
l i
il meisje speelt haar bij het vormen van oordeelen en sluit- _·v
redenen niet zelden parten. In gemakkelijke uitdrukking van
gedachten overtreft ze den knaap. De vrouwelijke sekse kan H
lichter gesuggereerd tot het opnemen van gedachtenreeksen, gl
de mannelijke eerder tot zelfstandigen arbeid worden aan- ç,
gespoord. «
En hoe openbaren zich nu deze onderscheiden begaafd-
heden in de klasse? Wis- en natuurkunde mogen zich in
den regel meer verheugen in de sympathie der jongens, Y,
. letterkundige vakken staan hooger aangeschreven bij de
meisjes. De reproductie eener geleerde les, het voordragen
van een stuk proza of poëzie, het zingen van een lied gaan 3
het meisje gemakkelijker af dan den knaap. Een opstel van i
verhalenden of besohrijvenden aard zal verkwikkelijker zijn, 1
wanneer het komt van vrouwelijke hand, dan wanneer het
is gevloeid uit de weinig vaardige pen der mannelijke kunne.
Met een logisch betoog als een meetkundig bewijs is het ;
juist andersom. Gewoonlijk staat het meisje ook met de ;
. spraakkunst op meer gespannen voet dan de knaap. "
Ik erken, dat deze verschillen reëel zijn, maar gaan ze nu .
werkelijk zoo diep, dat er op grond daarvan afzonderlijke
" inrichtingen noodzakelijk zouden wezen? Dat de 4de en 5de ‘ , i
klas der H. B. S. met haar predomineerende wis- en natuur- i
kundige vakken niet de aangewezen opleidingsplaatsen voor ,
de meisjes blijken te zijn, verwachten we, maar evenmin ‘
verbaast het ons, dat de jonge dames op de drie eerste
klassen volstrekt niet bij de knapen ten achter staan, ja,
ze zelfs meermalen overtreffen. A`
Zal het niet zeer productief kunnen zijn voor het jonge- ·.
mensch, wanneer hij telkens in de gelegenheid wordt gesteld,
‘ de vloeiende, gemakkelijke reproductie van literarisehe , i
stoffen aan te hooren, en zullen de uren, aan wis- en i i
i
l