HomeCoëducatiePagina 49

JPEG (Deze pagina), 611.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

47 Q
` langrijk, dat ze ook door Stanley Hall een tweede geboorte gi
wordt genoemd,doet zich het verschijnsel voor, dat de beide ,ï
seksen een poos haar' eigen gang gaan. Met het gemeen-
schappelijk spel is het uit, de ontspanningen zijn verschillend, g`
ook de bezigheden in het ouderlijk huis. Onze scholen be- jj
hooren die verschillen te eerbiedigen. Ze mogen niet worden il
genegeerd. Nooit mag uit het oog verloren, dat het vader-
schap, de bestemming van het eene, gansch anders is dan
het moederschap, de bestemming van het andere geslacht.
De grondfout der Amerikaansche school vindt Stanley Hall
juist deze, dat met de eigenlijke bestemming der vrouwelijke
sekse veel te weinig rekening wordt gehouden. Het meisje O l
wordt daar in de eerste plaats gevormd voor ,,self-support" 1) l
en ,,independence", 1) en er wordt uitgegaan van de onder- S
stelling, dat het huwelijk en het moederschap, als het komt, 1
wel voor zich zelf zullen zorgen. En dan schetst de hoog- j
leeraar in eenige interessante bladzijden de opvoeding en het ;
onderwijs, die hij de jonge dame zou willen laten genieten,
en die ten doel hebben: vorming voor den staat van echtge­
noote en moeder, en veronderstelt, dat, wanneer de bestem- r l
_ ming een andere bleek te zijn, zij als enkele best voor zich
zelf kan zorgen, omdat hare behoeften heel wat minder zijn l i
dan die van een gezin.
Ik zal u die ideëele opvoeding der ,,Adolescence" niet _
schilderen, maar wilde toch vragen: bewijst men een niet- ‘
gefortuneerd meisje werkelijk een' dienst, door haar van het
ISM tot het 2OSm levensjaar op te voeden als een ,,riche
héritière", met het huwelijk als eenig doelwit. En als dit A`
laatste dan eens uitblijft, is men er dan mede af door maar «.
tot de inmiddels ouder geworden dame te zeggen: ,,zorg L
1) Om zclf­in hare behoeften te kunnen voorzien en om onafhankelijk te ‘· «
WYCZBH. ‘
A
E
l ll
o o o,ooo en J