HomeCoëducatiePagina 48

JPEG (Deze pagina), 600.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

g l
l 46
l Hall: Moeten de jongens, om later Hinke mannen te kunnen ‘
, worden, niet zoo ,.boisterous" en zelfs ,,rough" zijn? Behoort
de sentimenteele periode niet in den ontwikkelingsgang van
l het meisje? Is het niet ongezond, onnatuurlijk, om niet te
zeggen, monsterachtig, dat de eoëducatie ze dwingt hare
gewaardingen in zekere perioden te onderdrukken, te ver-
bergen zelfs? - Daartegenover zij opgemerkt, dat een
opvoeding, die tot zelfbeheerscbing noopt, krachtig mede-
werkt tot sterking van den wil, en dat elke verstandige
coëducatie wel terdege, zooveel eenigszins mogelijk is, reke-
l ning houdt met de geslachtelijke eigenaardigheden en met
j de eischen der hygiëne. En dat kan geschieden, zonder dat
, de klasse er iets van bespeurt.
V Daniël Friedrich Schleiermacher wijst op het verschil in
tucht, dat noodzakelijk voor de beide geslachten behoort in
acht te worden genomen en zegt dan: ,,Bei,der männlichen
_ Jugend muss die kühne, bei der weiblichen die vorsichtige
l Maxime leiten." Wij plaatsen daartegenover: wie ge-
l roepen is tot handhaving der tucht, moet te allen tijde en
jegens iedereen ,,kühn und vorsichtig" zijn. Ga maar eens _
na de ontaarding eener meisjesschool, waar de tucht niet
Y ,,kül1n" en die eener inrichting, voor jongens bestemd, waar
l ze niet in de eerste plaats ,,vorsichtig"is. Moet er dan geen
rekening met de verschillende personen en karakters worden
‘ gehouden? Zeer zeker, maar de verschillende leiding
* moet niet voornamelijk door de sekse, maar door de ver-
I tegenwoordigers der sekse worden bepaald. Ook bij
onze klassikale schoolinrichting moet de handhaving der
tucht zooveel mogelijk individueel zijn.
In de periode der geslaehtelijke bewustwording, zoo be-