HomeCoëducatiePagina 46

JPEG (Deze pagina), 571.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

/­ï` 4 ri . . _ _ _ __Y_ W __' _//__VY ,
j 44
r
tigen, inspannenden arbeid van welken aard ook. Herbert
j Spencer schrijft ze vooral aan langdurige inspanning der
hersenen toe. J. Matthew Duncan zoekt ze in ,,overnutrition":
i te overvloedige voeding. Volgens Stanley Hall ontstaat af-
keer van ,,brute maternity" niet alleen door te sterk span-
nende studie, maar ook door weelderige leefwijze, te groote
toewijding aan het maatschappelük leven.
Niet slechts zou de sterke inspanning, waartoe de coëdu- ,
’ catie dwingt, oorzaak zijn van het ongehuwde leven der
_ studeerende dames, maar ook de dagelijksche omgang niet
I de leden der mannelijke sekse. Immers, zoo redeneert Stanley
{ Hall, in plaats van mystieke aantrekking brengt kameraad-
` schappelijke omgang een zekere ontnuchtering. Lichtelijk
V ontstaat antipathie tegenover de andere sekse, die het meisje
aan den dag legt door nonchalance in kleeding en manieren,
de jongen door grootere ruwheid en onverschilligheid.
F Tegenover een' geleerde als Stanley Hall met schier uni-
, verseele vermaardheid maakt men niet graag objecties. Maar
E toch zou ik willen vragen, is het niet zeer gewenscht, dat
de seksen elkaar goed leeren kennen, voordat zij tot een
verbintenis voor het leven overgaan, op het gevaar af, dat
j die verbintenis niet tot stand zou komen? ls het niet van
y belang voor het levensgeluk van beide partijen, dat Schillers
raad in dezen wordt opgevolgd:
,,Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
l Ob sich das Herz dem Herzen tindet".
t Wvaarschuwend voegt hij er bij:
,,Der Wahn ist kurz, die Reu’ ist lang".
Een ander bezwaar tegen coëducatie heeft de New-
Yorksche geleerde. De idealen van aankomende jongens zijn