HomeCoëducatiePagina 33

JPEG (Deze pagina), 568.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

31 i
In sommige inrichtingen ontvangen de jongelui niet slechts l
gezamenlijk les, maar ze deelen ook hunne ontspanningen i
met elkaar. Andere scholen hebben gescheiden speelterreinen.
Duitschland, hoewel aarzelend, heeft eveneens de actie een
plaats op zijn erve gegund. In het kleine Oldenburg b.v. ‘
zijn de ,,Realschulen" voor beide seksen geopend; zoo ook
in het uitgestrekte Baden en het minder uitgestrekte Wur-
temburg de gymnasia en de ,,Oberrealschulen." ,
Sedert Delft en Haarlem in 1880 hunne gymnasia voor
vrouwelijke leerlingen hebben opengesteld, hebben tal van
inrichtingen van hooger en middelbaar onderwijs hier te ,
lande dat voorbeeld gevolgd. Bijzondere kweekscholen en 1
normaallessen zijn eveneens ,coeduoational." ;
Evenmin als Spanje en Portugal heeft Nederland zijne
hoogescholen ooit voor dames gesloten gehouden. De univer- I
siteiten van Scandinavië, Denemarken, België, Italië, Frankrijk i
en Zwitserland hebben hare poorten voor vrouwelijke studee- i
renden geopend. De philosophische en medische faculteiten ,
van Oostenrijk eveneens. Aan de academies van Oambridge
en Oxford zijn, in navolging van sommige ,,colleges" der
Vereenigde Staten, afzonderlijke cursussen voor dames met Y
( internaat verbonden; de gewone lessen kunnen bovendien j
l door haar worden gevolgd. t
l Ongetwijfeld, wanneer Mad. Pieczijnska ,,la fraternité entre »`
les seXes" ,,une aspiration du temps présent" 1) noemt, Qi
4 dan levert de zooeven genoemde uitbreiding der coëducatie
krachtig bewijsmateriaal voor die stelling. Q
,,Voordat de paedagogiek had uitgemaakt, dat weeshuis- i.,
opvoeding de beste is voor het oiiderlooze kind, had de ,
. 1) een streven van den tegenwoordigen tijd.