HomeCoëducatiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 652.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

ze
i sociale emancipatie der vrouw. Te gemakkelijker ging men
l tot het stelsel van gemeenschappelijke onderwüzing op de
j hoogere school over, omdat ongeveer het gansche Lager
en Middelbaar onderwijs, voor zoover het een openbaar
l karakter droeg, aan beide seksen gezamenlijk gegeven werd,
5 Eerst dan in de westelijke, later in de zuidelüke en noor-
, delijke, eindelijk ook in de oostelijke staten, Deze het laatst,
jj omdat ze het meest werden beheerscht door de traditie van
l' het oude Europa. Nog in 3 staten: New­Hamshire, Rhode-
Island en New­.lersey zijn de colleges voor dames gesloten.
In 7 andere hebben ze toegang tot sommige lessen. De
29 staatsuniversiteiten zijn alle voor de beide seksen geopend,
Is de ooëducatie van afkomst een kindeke, geboren uit ,
den drang der omstandigheden, haar’ voorspoedigen groei
in het nieuwe werelddeel dankt zij niet het minst aan de {
krachtige beweging, die er in de laatste kwarteeuw van en I
voor de vrouw is uitgegaan. BQ dien groei moet vooral
l niet gedacht aan een rustige, geleidelijke ontwikkeling: de
poorten der hoogere scholen zijn waarlijk niet van zelf
voor de vrouwelijke kunne opengegaan. Eén voorbeeld. In
ä ISTO drongen er de dames op aan, dat ook de oudste uni-
‘ versiteit, ,,the Harvard-University” haar toegang verleenen
zou. Een der hoogleeraren, Dr. Clarke, ontried dat in zijn
; werk: ,,Sex in Education", vooral op grond van de over-
weging, dat aanhoudende ernstige studiën haar lichamelijk
zoo zouden schaden, dat betrekkelijke onvruchtbaarheid er
het gevolg van zou wezen. Deze sombere profetie lieten
Q de dames niet onweersproken. Een gevoel van verontwaar-
diging en meer dan dat gaf zich lucht in tal van geschrif-
ten: ,,No sex in Education", ,,The other Side", ,,Mental
action and physical Health", Education of American Girls", enz.
Enfin, de Amerikaansche vrouw kan met de gemaakte ,
El
l ` i
_,__ ,.i,,.., i'-