HomeCoëducatiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 576.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

I 27 ,
i de natation." 1) ,,Waarom zou dat wel kunnen aan het strand l
en niet hier?" vraagt de optimistische gestemdelofredenaar. N
In een vloeiend geschreven brochure deelt ons de heer
Badley mede, hoe in zijne Bedales School te Peterslield de
beide geslachten tot den leeftijd van 1G,17jaar gezamenlijk
worden opgevoed, onderwezen, met elkaar verkeeren zoowel
binnens- als buitenshuis, en boven den leeftijd van 11 jaar
den nacht in afzonderlijke gebouwen doorbrengen; gerust-
stellend voegt hij er echter bij, dat gewoonlijk een lid van de
, ,,staft`" de spelen en werkzaamheden van de jongelui deelt.
Het geboorteland der coëducatie is N. Amerika: reeds in
1835 opende het college van Oberlin in Ohio zijne poorten
voor vrouwelijke studenten; dat van Swarthmore met zijn ,
idëele verhouding tusschen de Seksen werd ,,coeducational" t
` in 1864. Sedert 1870 valt er een snelle uitbreiding waar `
te nemen, een actie, die in de westelijke staten aanvangt. I
Vanwaar dit verschijnsel? De emigranten waren er toe ge- t
dwongen. De dunne bevolking nam zuinigheidshalve '
tot gemengde scholen haar toevlucht. Niet voor de vorming
, harer ambtenaren moesten hare colleges dienen, maar ter ,
i bewaring van de uit Europa medegebrachte cultuur. Bovendien,
in den burgeroorlog hadden tal van mannen het leven ver- t
t loren, de vrouw moest worden opgeleid in de eerste plaats voor s
j het Lager, maar ook voor de Highschool, het Middelbaar ;,
t onderwüs bij ons.
Niet zonder voldoening kunnen we derhalve constateeren,
dat het coëducatie-systeem, ten minste in zijn ontstaan, Q.
volstrekt geen vrucht is van den strijd om de politieke of
j. 1) Het meest opwekkend schouwspel was het gezicht van een vijftigtal
goede zwemmers, jongens en meisjes, uitermate vroolük in het zweinbassin g
spartclend. lj
i