HomeCoëducatiePagina 28

JPEG (Deze pagina), 601.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

l
26 ,
ii *
j den gansohen dag bij elkaar. Gemeenschappelijk wonen ze t
l de lessen bij, gebruiken ze de maaltijden. genieten ze van
_ hunne ontspanningen. De rechtervleugel biedt logies aan het
` eene, de linker aan het andere geslacht. Die ruimten k u n n en
, worden afgesloten door zware ijzeren poorten, Dit geschiedt
l echter slechts bij brandgevaar. Meylan, de vurige propagan-
j dist voor gemeenschappelijke onderwijzingin de Romaansche
landen, geeft in zijn: ,,Coéducation des Sexes" toe, dat zulk
l eene consekwentie alleen mogelijk is, ,,lorsque Vinfluence
[ morale est parfaitement forte et idéale et le milieu d’une ,
grande pureté." 1) l
Ik VFBGS VBJH IJWG zijde gêêh t€g€I1SpI`3.3«l§. T<)lL LIWG g€l‘llSt­
stelling zij hieraan toegevoegd, dat, naar het getuigenis van t
deskundigen, de Amerikaansche meisjes zeer goed op zich
zelf kunnen passen, dat de omgang tusschen de geslachten in
het algemeen veel vrijer is dan in de oude wereld en dat `
de Amerikaansche vrouw met zekere reverentie wordt be-
handeld. Bovendien is deze coëducatie eenig in haar soort.
Regel is, dat in de internaten beide seksen de nachtelijke
uren in afzonderlijke gebouwen doorbrengen.
j In het bekende weeshuis te Cempuis wordt of tenminste
i werd de coëducatie zoo consekwent toegepast, dat de beide
seksen gemeenschappelijk de baden gebruikten. Het is Gabriel
Giroud, die ons dat mededeelt in zijn apotheose over het t
opvoedingsstelsel van den vroegeren directeur Paul Robin,
en er dan bij (voegt): ,,Le spectacle le plus réjouissant l
était de voir une cinquantaine de bons nageurs, grands garçons
i et Ljeunes fllles, s’ébattre avec la plus belle gaité dans le bassin
1) Wanneer de zedelijke invloed zeer sterk en ideëel is en de omgeving
door groote kuischheid uitxnunt.