HomeCoëducatiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 573.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 31.74 MB

te
zo
vi
derung des Geschlechts in besondere Anstalten für Knaben
und Mädchen würde mehrere Hauptstücke der Erziehung
zum volkoïnmnen Menschen aufheben. Die Kleinere Gesell-
i schaft, in der die Geschlechter zu Menschen gebildet wer-
f den, muss ebenso wie die grössere, in die sie einst als
> vollendete Menschen eintreten sollen, aus einer Vereinigung
< beider Geschlechter bestehen: beide müssen erst gegenseitig
in einander die gemeinsame Menschheit anerkennen und
lieben lernen, und Freunde haben und Freundinnen, ehe
sich ihre Aufmerksamkeit auf den Geschlechtsunterschied
richtet, und sie Gatten und Gattinnen werden/’
j Het woord van Fichte heeft ons met ons vluchtig over-
l> zicht gebracht in de 19de eeuw. De gedachten van Pesta-
j lozzi, door de hervormers van ons schoolwezen hier te lande
geestdriftig geïmporteerd, lieten niet na haar’ bevruchtenden
I invloed te oefenen. Mede daaraan is het toe te schrijven,
t dat gemeenschappelijk onderwijs aan de beide ge-
l slachten regel werd op de Ned. volksschool. Op de Ned.
t volksschool wel te verstaan. De onderwijsinrichtingen der
hoogere standen waren en zijn nog gewoonlijk, vooral wan- _à
neer ze een particulier karakter dragen, gescheiden naar
de seksen.
In Frankrük en Duitschland heeft de coëducatie in het
lager onderwijs veel ni i n d e r burgerrecht gekregen. Scheiding
der geslachten is regel. In kleine plaatsen is de school
sekten gevormd worden, moet evenals de groote, die ze eenmaal binnentreden,
uit een vereeniging van beide geslachten bestaan : beide moeten in elkaar eerst
de gemeenschappelükc menschheid leeren kennen en liefhebben, voordat zich
hunne opmerkzaamheid richt op het verschil in geslacht en zii echtgenoot en
eehtgenoote worden.
LL