HomeRechtsgeding tegen Jacob de Vletter, zaakwaarnemer te RotterdamPagina 9

JPEG (Deze pagina), 367.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 37.50 MB

r i~_`ïi»··‘ ~_·-i A - tw.
` L
47
t tig uren na de beteekening, bij artikel honderd vijf en veertig van
het Wetboek van Strafvordering vermeld.
L Gedaan en gewezen in ’s Gravenhage den tvveeden Maart achttien hon-
» derd negen en zestig, bü de Heeren en Mrs. ScHi10Lci<, President,
l SCHUURMAN en Kisr, Raden in den Hove, die deze hebben onder-
ä teekend, benevens de Grifüer.
, (ge:.) SCHMOLCK.
l >> J. W. SCHUURMAN. V
E » J. G. KIST.
[ » RLGAH. Cb1HTON.
[ S. gl'.
l
7 ln kennis van mg Griffier,
T ” (get.) L()()1J1·)N. I
[ J
l
i

1 _
i
I
l
t
t

V L
. 'ï
P