HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 552.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

24
F
Toelichting.
i Artikel 7a.
Dit artikel is toegevoegd, opdat de pachtcommissies
ervoor zullen zorgen, dat alle gegevens, die noodig zijn voor
een behoorlijke uitvoering van het gewijzigde artikel 1625,
steeds aanwezig zullen zijn. De inschrijving der gegevens
moet op overzichtelijke wijze geschieden, omdat de be-
langhebbenden in staat moeten worden gesteld, die gege-
vens voor hunne controle te raadplegen. Om voor zich zelve
en ook voor anderen het gebruik der gegevens mogelijk te
maken, moeten de gegevens naar de bedrijven van gelijke
soort worden gesorte-erd en bij elkander gevoegd; daarom
is voorgeschreven, dat die overzichten te haren kantore
ter inzage moeten worden gelegd.
Terwijl het register van alle pachtovereenkomsten de
pachtprijzen moet vermelden, moeten in de overzichten
alleen die prijzen worden vermeld, die bij vrijwillige over-
eenkomst zijn vastgesteld, omdat alleen deze prijzen hij
het berekenen van de gemiddelde verandering der pacht-
prijzen in aanmerking mogen worden genomen. Pachtprij-
zen, die zijn overeengekomen tusschen ouders en kinderen
of kleinkinderen, berusten vaak niet op een reƶelen grond-
slag en zijn daardoor ongeschikt om als maatstaf te dienen ,
voor de beoordeeling van de verandering der pachtprijzen.
Daarom moeten zij in de overzichten worden weggelaten.
Toelichting.
Artikel 8.
De hier voorgestelde wijziging staat in verband met de