HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 403.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

18
1
Toelichting.
Artikel 1636.
De hier aangegeven wijziging schijnt ons een verbete-
ring, omdat hierdoor den verpachter niet het gevaar boven
het hoofd hangt, den opzeggingsterinijn te laten passeeren
en de pacht-er dit gevaar praktisch niet loopt, omdat hij
in veel sterkere mate aan den uitersten. termijn voor de
aanvrage van verlenging zal worden herinnerd dan de ver-
pachter. {
Daar de beperking van het recht van verlenging tot bo-
ven een bepaalde oppervlakte of pachtprijs voor het losse
land waarschijnlijk is bedoeld voor het geval aan een arbei-
der een stukje gron┬Ěd in pacht wordt gegeven, als loon voor
te verrichten arbeid en een dergelijke begrenzing altijd iets
willekeurigs heeft en in een wet nauwelijks past, schijnt
het ons beter de pacht niet voor verlenging in aanmerking