HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 406.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

t
1
1 J
16 1
gesneden, doordat de verpachter zal hebben te zorgen, dat .
hij veranderde conjunctuur de paehtprijs opnieuw schrifte­ j
lijk wordt vastgelegd. Alleen in het geval, dat de pachtprij- ‘
zen van andere bedrijven en landerijen onveranderd zijn
gebleven, zou ook voor het betreffende goed de pachtprijs ,
onveranderd kunnen blijven en dus het bestaande contract j
opnieuw kunnen gelden, doch dit is zoo onwaarschijnlijk,
althans zoo onzeker, dat de verpachter wel steeds verplicht I
zal zijn de overeenkomst te vernieuwen om geen gevaar te `
loopen van de in alinea 4 van artikel 1626 bepaalde sanctie. l
I
` Toelichting.
Artikel 1633a en 1633h.
Als het beginsel van het gewijzigde artikel 1633 wordt
aangenomen, komen artikel 1633a en 16331) te vervallen,
daar hierin de opzegging wordt geregeld, die dan niet meer
noodig is. ’