HomeNieuwe regeling van de pachtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 374.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 22.14 MB

E
10 L
pachtprijs tijdig in 0011 schriftelijke overeenkomst wordt '
vastgelegd en dat hij dus hierover met den pachter in over- t
leg treedt. Mochten partijen het dan over den nieuwen prijs
niet eens worden, dan zullen zij de scheidsrechterlijke uit-
spraak der pachtcommissie moeten inroepen. Als de pach-
ter hierin niet toestemt, voldoet hij niet aan de derde alinea
van artikel 1626 en voor zoo ver de verpachter dit mocht jl
weigeren, komt de vierde alinea van dat artikel in werking. ‘A
E
1
l
t
E

i
+
Toelichting.
Artikel 1630.
Zooals de tweede alinea van het artikel in het ontwerp
geredigeerd is, heeft het allen schijn, dat de pachter vrij is
4