HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 353.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

7 .
»/Redenen waarom zij den Raad verzoeken, zich
de belangen van het lager onderwijs ernstig aan te
trekken,
het daaraan verbonden onderwijzend personeel naar
. de bestaande behoefte te vermeerderen
r en
het gebouw op de paradeplaats niet af te staan, al-
vorens andere gebouwen, afzonderlijk voor jongens
en meisjes naar behooren ingerigt, zullen zijn in ge-
z reedheid gebragt."
Hetwelk doende enz.
. ’s Hertogevzbescá, October 1863.
i (yet.) enz.
De namen der vier en veertig onderteckenaren ver-
raden al aanstonds het gewigt van het onderwerp
en den hoogen ernst van het verzoekschrift.
i l
Bedriegt u niet, M. H., in den koelen vorm, 1
waarin het request is gegoten. Overweegt het, en gij
zult zien dat het een verzoek is van belanghebbenden,
l