HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 430.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

20 W
_jeugd deugdelijke wetenschap en wetenschappelijke
vrijheid te bezorgen.
O! laat dien tijd en die gelegenheid niet onge-
bruikt. Laat de zoo lang verwachte zon toch
Q eindelijk voor onze kinderen, voor onze lievelingen, H
voor de hoop van land, gewest en stad opgaan.
De zegeningen van het nageslacht zijn alsdan voor
U weggelegd. j E
Het Nederlandsche volk viert weldra het eeuwfeest
zijner wedergeboorte en sticht zich ter nagedachtenis l
gedenkzuilen, scholen en paleizen; gij hebt volmagt
' gegeven om alsdan twee duizend gulden aan ver-
§ makelijkheden te besteden. Gaarne zag men , dat in j
Q de toekomst onzer kinderen en in hunne zedelijke l
j ontwikkeling dat feest te vereeuwigen ware.
[ Vllelaan M. H., hoort naar den noodkreet, die K
luide opgaat, slaat handen aan het werk, beschikt
t vrijelijk in het belang van het onderwijs over de
‘ kas der gemeente en sticht U tegelijkertijd eene l
J onvergankelijke eerzuil in het hart van het dank- I
baar nageslacht. l
°.v]1`ert0ymzö0rcá, October 1863. j