HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 383.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

{!"‘·"""‘ ‘~‘· ·· `~ ~.·»·­i ­· .·­­.«­«r··.i·.r­»~w~,.,.,,­..­­­z­«.T;‘,;;3;;_,__;;;,;;,;;,;_;,ï,,;s,$_t‘;1___________1__________ vg"? 7
lid
hun jallgt v’e1‘2:u1xii<¢1i met de verpleging en 0PVOClllllg
der kinderen, hun door den Hemel toevertrouwd,
voor eene handvol geld uit te besteden;
dat het goedkoop en gemal<l<elijl< is de kinderen
‘ voor eenige goudstukkeii een gansoh jaar te doen
bewaren; e
dat het ontaarde moeders zijn, die weten dat de 4
tranen van het uitbesteed wieht moeten wegsterven, i
omdat in het gesticht geene vrouw is, om het i
kind in hare aangeborene liefde te koesteren en
te troosten;
’ dat het laatdunkende vaders zijn, die hunne
j zonen aan de liefkozïiigen der moeder, aan de
zegeningen van den familieband, aan de beweging ~
j der maatschappij onttrekken. '
Doch M. ll., valt die oudere niet al te hard, j
j beschouwt den toestand van het gemeentelijk onder- l
i wijs, en overweegt of daarin niet al dat pligtver i
zuirn, al die hardvoebtigheid, al dat oninaatsehap~
j pelijke zijne oorzaak vindt.
_ Onze instellingen zijn eerlijk denioeratiseli. een
beginsel dat wij drie eeuwen geleden van onze voor~ j
i ouders geleerd hebben. Aan die vooroudei·lijl<e deino­ E
`

i