HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 425.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

i
l
ie
{wee- of drie duizend gulden meer, dan gij thans
besteedt, is voldoende, om, naar de bestaande bc- i
hoefte, het onderwijzend personeel op eene behoorlijke {
wijze aan te vullen en te bezoldigen. Zuinigt des j
gevorderd die som op den poet van weelde en ver- Q
fraaijingen uit.
Gij zorgt, met zooveel angstvalligheid, voor de j
materieele belangen der gemeente, maar wilt dan toch
begrijpen, dat al die zorgen op den duur alleen kunnen
i
baten, indien ze met solide, wetenschappelijke ont-
wikkeling gepaard gaan.
I Straatkeijen, beelden, arohitraves, feesten, zijn ligt
j te duur betaald; goed onderwijs nooit. Geeft goed i
i en ernstig voedsel aan verstand, hart en ziel der
, jeugd, leert den jongeling op zichzelf vertrouwen, `i
ontwikkelt voor zijn oog de schoonheden en rijk-
i dornmen der natuur, en gij kunt verzekerd zijn dat I
i de gemeente zal bloeijen , dat hare winkels in maga­
y zijnen, hare kaden in graniet, hare huizen in paleizen j
i zullen hersohapen worden.
Groot M. H., is de verantwoordelijkheid, die gij op
i U laadt. Door het oprigten uwer scholen in gevolge i
de wet, zijt gij oorzaak geweest, dat onderseheidene
V bijzondere scholen gesloten zijn. ,
i
i
{