HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 378.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

S L.
i
j te F
l wordt het toch tijd door krachtige en weiberaaxxirà. :
V handelingen het lager onderwijs in deze gemeentt `
tegen volslagen ondergang te vrijwaren.
l
Q Gestadig trachten zij, die het gemeentelijk onder-
, wijs tegenwerken, de wetenschap en de ontwikkeling ,
U des volks onder eene xünantieele kwestie te begraven, ‘
en het budget der gemeente als dekmantel te ge~
_, bruiken. r
Dat bezwaar kan voor u geen ernst zijn M. H.
voor U, die jaarlijks duizende bij duizende guldens ’
aan straatkeijen, trottoirs en allerhande verfraaijingen
.., 2
` ten koste legt;
Voor U, die jaarlijks f 3000 aan beelden en l
j arehitraves van Bentheimer en anderen steen be-
y steedt,
voor U, die f 2000 geeft om de aanstaande
yè November-feesten op te luisteren;
voor U, die geene nuttige uitgaven, hoe groot j
ook, op materieel gebied ontziet.
Neen M. H., bij zulke mildheid, kan eene hand-
E vol geld, om het onderwijzend personeel goed te
'nlj betalen en alzoo bekwame leeraren te erlangen , geen
bezwaar zijn.
jl
r
3 U