HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 400.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

irs
L de burgers de beschikking over hunne toekomst
niet kennen?
Zijn uwe comrnittenten nog zoo onmondig, dat
zij niet mogen weten, wat gij aangaande de morele
belangen der gemeente verordend hebt?

Waarom dan toch dat geheim, indien goed en deug-
delijk is, hetgeen gij wilt tot stand brengen?
{ Dat geheim doet teregt Uwe voornemens aangaande
i het openbaar onderwijs met bezorgdheid gadeslaan;
. want geheim in openbare zaken is dikwijls de poort,
waardoor privilegie, reactie en onderdrukking trachten
binnen te sluipen.
i l
Aan hen, die met het openbaar onderwijs niet
ingenomen zijn, legt men als leus in den mond:
MNaartoc dient toch al die geleerdheid; wij hebben
azooveel niet geleerd en toch zijn wij er gekomen;
vnatuurkennis en wetenschap is een ongeluk voor
whet volk; scholen, hat; maar goed onderwijzend l
, l
apersoneel, nooit."
De ongerustheid des volks, gegrond op hetgeen l
men ziet en ondervindt, heeft waarschijnlijk die leus
uitgedacht, en het is gewis de kwaadwilligheid, die l
naar gepersoniiierid heel`?
(

l