HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 411.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

i 1:2
en slechte bezoldiging der hoofdonderwijzeres en door A
het gering aantal hulponderwijzeressen.
Men hoort beweren, dat het getal leerlingen A
op de scholen voor meer uitgebreid lager onder-
wijs zoo zeer is verminderd, dat het thans
niet meer noodig is, het onderwijzend personeel te
vermeerderen.
Bittere ironie, van zegevierende duisternis!
9
Ja , M. H. vele kinderen hebben die beide
scholen verlaten, omdat onderwijs, opleiding en _.
j opvoeding aldaar beneden het middelmatige zgn; en,
' zoekende naar de schuld daarvan, is men al ligt
geneigd, daarvan een deel te brengen ten laste van
hen die door de wet en nog meer door de belangen W
I der burgerij geroepen zijn voor goede opleiding der
รค jeugd gelegenheid te openen.
l De regeling van het onderwijs op die scholen is
zoo, dat weldra, bij inangel aan leerlingen, alle on-
derwijzers overbodig zullen zijn.
._....__--- ..
1
Men wil, dat onlangs in eene geheime raadsver-
gadering belangen van het onderwijs besproken en
misschien geregeld zijn.
Yi/`aarom dat geheim? Mogen de ouders niet weten,
wat aan hunne lciiideren wordt voorbereid? of mogen