HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 381.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

. l (l
en liefde. ivaarlieid en ontwikkeling. wetenschap en
vooruitgang.
Intussohen is de horizon somber; aan den gezigts-
einder pakken zich zwarte wolken zamen; het fana-
tisme werkt, en wroet, en stookt, en beukt; de
onverdraagzaamheid grijnst; de eerlijken des volks
vragen met da Costa:
JNVACHTER l VVAT IS ER VAN DEN
NACHT ?"
en, sidderende voor de toekomst van het lieve {
i
l Nederland , roepen zij met hem in hartsbeklemming
uit ·
. =l
F ·/Moet dan de vraag in bloed weer opgelost? de twisten. ik
Die in dc wetenschap als in de boczcms gisten,
Door ’t vallen van de bijl weer doorgchalct? die vraag
i Zoo diep, zoo roerend, en ontroerender gestaag,
{ Der Maatschappij gesteld: enz.
De gronden schudden. ’t Is de hand des Ongezienen.
= Wiens reeht. Wiens raad, Wiens weg ook die ze ontkent moet
< dienen.
· Zoo de ordeningcn nog in stand zijn. Toch is ’tnacht!
O wachter! welk een dag wordt aan de kim gewacht?
Wee hen, die de teekenen des tijds miskennen l
Wee de liefdeloozen , die den broedermoordenden
strijd voorbereiden. uitlokken. bewerken!