HomeOnderwijs!!! petitie!!!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 445.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.21 MB

PDF (Volledig document), 8.85 MB

S
een gebed van ouders, een eisch van burgers, een
protest van miskenden, een kreet van droefheid, ja,
dat het is, een strijd voor de regten van het volk.
Eenige vrienden van privilegie en vijanden van
licht en waarheid hebben getracht, de onderteekening
van het onderwerpelijk request tegen te houden met
daaraan een glimp te geven van hatelijkheid tegen
. den Aartsbisschop, aan wien men zegt dat gij het
schoolgebouw op de paradeplaats afgestaan hebt. ­«
Die aantijging was geheel onverdiend; immers, j
blijkens het verzoekschrift, beoogen reqnestranten uit- A.
sluitend behartiging en verbetering van het onderwijs,
en schijnen zij het aan de wijsheid der regering over
te laten, om te bepalen, of het in het belang der
openbare orde en rust, al dan niet wenschelijk is,
Z. M. besluit van 3 November 1853 n°. 61 , (Bijv.
Smaásáïarl d’Engelbronner 1851-1855 p. 461) in te
trekken, en aan den Aartsbisschop te vergunnen zijn
zetel van Haaren naar °s Bosch over te brengen. -­
Het laatste lid van Art. 5 der wet op de kerkgenoot-
schappen van 10 September 1853 luidt: z/Alleen in
het belang der openbare orde en rust en bij een niet
redenen omkleed en openbaar gemaakt besluit kan
eene aangewezen vestigingsplaats als zoodanig door
Ons ongeschikt worden v<:rl<laar«l." ­-