HomeDualistische economiePagina 5

JPEG (Deze pagina), 482.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 31.33 MB

'
‘ REDE
GEHOUDEN Eu DE AANVAARDTND VAN HET AMBT VAN
ç GEWOON HOOGLEERAAR IN DE TROP1scH-1<0L©NxALE
STAATHUISHGUDKUNDE AAN DE R111<s~uN1vERs1TE1T
TE LEIDEN OP 15 1ANuAR1 1930
more
DT. H. BGEKE
_;T;­T-
J •’
A/W
§ £1i
• " T-_§~=
UCNYIS Btälfüi LABORIBUKQUQ
LEIDEN ­ S. C. VAN DOESBURGH ­ 1930