HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 67

JPEG (Deze pagina), 471.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOST­INDIE 61
waarnemer van het Arbeidsbureau in de mandaten­commissie
zit), eind December een studiereis naar Nederlandsch Indië zal
V ondernemen op uitnoodiging van de Nederlandsch Indische
j Regeering, voornamelijk om de arbeidstoestanden op de Oost-
j A kust van Sumatra in oogenschouw te nemen. Hij zal daarbij
j begeleid worden door Mr. L. Eindhoven, ambtenaar van de
p Indische rechterlijke macht, die met verlof in Europa en sedert
g geruimen tijd op het Internationaal Arbeidsbureau werkzaam
p is, speciaal voor de koloniale zaken.
1

1
`L