HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 53

JPEG (Deze pagina), 867.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

W

VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH oosr-mmä 47
werkdag drukt, dan zien wij, dat de ondernemers in Ned. Indië
j in hun eigen belang reeds nu verstandig zouden doen, hun
, ondernemingen, liever vandaag dan morgen, op zoo’n soort ge-
2 heel vrijen arbeid als in Malakka te basecren.
i § 48. De poenale sanctie houdt de ontwikkeling der buitenge-
j l westen tegen.
E Sumatra is bovendien nog in het voordeel bij de Straits,
omdat Java dichter bij Sumatra ligt dan Madras bij Malakka.
. Bovendien is niet alleen java een groot reservoir, maar ook op
l Sumatra zullen vele duizenden Bataks uit Tapanoeli, bij een
l op vrijen arbeid ingeschoten stelsel, medearbeiden. Reeds thans,
i nu men gebrek aan koelies heeft in het zuidelijke deel der Oost-
i kust, worden daar duizenden vrije Bataks op ondernemingen
benut. Bij een goed geregeld stelsel van vrijen arbeid zullen
i dus zoowel de Bataks als de ondernemers economisch gebaat
zijn, want de Batak behoeft niet, gelijk de javaansche emigrant
f 100.- te kosten voor werving en overkomst. Zelfs de Boegi-
neezen uit Celebes, waarvan thans elk jaar enkele honderden
als plantage-arbeider naar johore, maar niet naar Sumatra, gaan,
zouden gebaat zijn bij een systeem van goed georganiseerden
‘ arbeid op Sumatra en de andere buitengewesten. Een der
leiders van een der groote cultuurondernemingen verzekerde
mij in juli 1927 zelfs, dat op java in de dorpen tal van goede
A tappers zijn te vinden, die pas door iets meer loon der onder-
nemingen zich op java als werkman aanmelden. Ik vermoed,
dat bij een goed systeem van vrijen arbeid, met het daaraan
i verbonden hooger loon, vele dier tappers zich voor Sumatra
beschikbaar zouden stellen, maar thans weigeren zij terecht zich
drie jaar als contractkoelie te laten aanwerven. Op zoo’n soepele
vrije arbeidsregeling zijn de ondernemers echter niet ingesteld;
zij werken maar met het stroeve poenale sanctiestelsel, dat java
en de buitengewesten benadeelt.
Tot welke waanzinnige consequenties het poenale­sanctie­
systeem soms kan leiden, ziet men op pag. 87 van mijn boekje
,,De poenale sanctie" waar, met woorden door Dr. Buffart in
November 1923 in den V olksraad gesproken, wordt aangetoond,
hoe, bij de bestaande poenale sanctie, de planters soms de
geroutineerde arbeiders weerden uit het naar arbeiders snakken­
de Sumatra.