HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 47

JPEG (Deze pagina), 854.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

‘£"W'i`rr` l HF"! YY“i V H ­ ` ' { » · - . . ,
VOOR INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOST-IND115 41
1923 het verslag der arbeidsinspectie over 1920 besprekend (p.
40 Handelingen Volksraad) zeide, dat bij die 81 klapzaken (in
1920 aangebracht), ,,er 7 gevallen voorkwamen van onmiddellijk
daarna overlij den, 6 wegens gescheurde milt, en één van iemand,
die een hartkwaal had." Er dient aan toegevoegd te worden,
dat het jaar 1920 met aldus doodgeslagen of dood getrapte
zieke koelies een uitzonderingsgeval betreft, misschien is het
gemiddelde aantal koelies, dat aldus de laatste 10 jaren het leven
liet slechts één per jaar, maar ook dat is één te veel.
§ 43. Veel (blanke en bruine) opzichters door hun arbeiders
vermoord of aangevallen.
Wij zullen thans zien, dat de op velerlei wijze telkens geïrri-
teerde koelies soms terugslaan of het eerst tot den aanval over-
gaan. Hiermee zijn wij gekomen aan de derde rubriekcijfers,
die de direct moordende werking van dit achterlijke arbeids-
stelsel verder aantoont; het zijn de cijfers over de moorden
en aanslagen door de inlandsche arbeiders op hun blanke en
bruine opzichters gepleegd in het milieu, waar met de poenale
sanctie gewerkt wordt.
Over de aanslagen op de Europeesche assistenten zijn nog
de meeste gegevens beschikbaar.
In de laatste 10 à 15 jaren kwamen ter O. K. van Sumatra
per jaar 1 à 2 (het cijfer is dichter bij de 2 dan bij de 1), moorden
op assistenten voor en ongeveer 30, waarschijnlijk zelfs meer
(vele gevallen worden verzwegen) aanvallen op die blanke op-
zichters. Als wij weten, dat er 1000 à 1500 assistenten op Suma-
tra’s O. K. werken, dan heeft iemand, die 15 jaren als assistent
dient,ongeveer 2 % kans om door zijn arbeiders vermoord en
ongeveer 30 % kans om door hen aangevallen te worden; die
aanvallen brengen iemand soms dicht bij den dood. Ook die
moord- en aanvalcijfers komen grootendeels op rekening van
het dwangverband, dat dit achterlijke arbeidsstelsel tusschen
werkman en opzichter schept. Als dit zoo is, komen ook ten
laste van de poenale sanctie de langdurige gevangenisstraffen,
die de aanvallende koelies opgelegd worden.
Het jaar 1926 telde b.v. 53 koelie­aanvallen op blanke en
bruine opzichters, 12 daarvan waren massa-aanvallen, zoodat
het aantal om deze reden gestraften dat jaar zeker meer dan
53 arbeiders bedroeg.
a