HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 44

JPEG (Deze pagina), 756.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

38 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
getal 10.060 en niet dat van 15.755 juist is. Ook het statistisch
jaaroverzicht over 1926 van Ned. Indië, dat als bron op p. 183
de verslagen van de Arbeidsinspectie vermeldt, zegt, dat in 1926
op een gemiddeld aantal van 328.129 in N. Indië aanwezige
contract-koelies er 17.947 gestraft werden Wegens over tredingen
van de Koelie-ordonnantie, en 6.456 wegens andere overtre-
dingen. Maar zelfs bij die laatste getallen waar we ons aan houden,
blijkt dat op iedere 18 arbeiders er jaarlijks één in de gevangenis
terecht komt, wegens delicten die bijna nergens ter wereld
delicten zijn.
Het jaar 1926 is geen uitzonderingsjaar, want hetzelfde sta-
tistisch jaarboek noemt voor Sumatra’s Oostkust de volgende
cijfers:
gemiddeld aantal daarvan gestraft
jaar. per dag te werk wegens overtre-
gestelde koelies. ding der koelieord.
I
1920 ‘ 238.336 8.793
1923 ’ 176.817 I 9.565
1924 175.182 9.294
1925 176.951 8.933
1926 215.762 10.060
§ 41. Ernstige gevolgen heeft zoo'n groot aantal gevangen ge-
zette arbeiders.
Het moest eigenlijk geen betoog behoeven, hoe verschrikkelijk
een arbeidsstelsel is, waar in een klein milieu als ter Sumatra’s
Oostkust van rond 200.000 arbeiders er jaarlijks bijna 10.000,
dus maandelijks ruim 800, in de gevangenis komen wegens over-
tredingen, die normaal geen overtredingen zijn.
Hoeveel leed ligt er niet in verscholen als 1 op de 18 of 1 op
de 20 arbeiders ieder jaar kans heeft eenige dagen of soms drie
maanden als geboefte in de gevangenis terecht te komen.
‘· Bedacht dient, dat dit nog slechts een gemiddelde is (ter
Sumatra’s Oostkust). ln het bedoelde verslag der Arbeidsinspec-
tie (p. 60) staat: ,,Het gemiddeld aantal opzendingen naar den