HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 38

JPEG (Deze pagina), 688.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

HOOFDSTUK III.
DE POENALE SANCTIE.
§ 35. Wat is de Poenale Sanctie der koeliecontracten?
De z.g. poenale sanctie in Nederlandsch Indië bestaat hierin,
dat, voornamelijk door de groote cultuurondernemingen van
tabak, rubber, thee, koffie, vezel, oliepalm enz. contracten met
Javanen en Chineezen (soms ook met Voor-Indiërs), dus met
niet ter plaatse woonachtige lieden, gesloten worden,bij immi-
gratie naar de Indische eilanden buiten java, voor 2 à 3
jaren, daarna bij reëngagement op de onderneming voor 13
maanden.
Op niet nakoming van de verplichtingen dier contracten van
langen duur staat niet, als doorgaans elders ter wereld, hoog- .
stens een civiele vordering, maar boete of gevangenisstraf. Deze
contracten hebben dus een poenale sanctie. Na het uitzitten
van dien straftijd (b.v. wegens dienstweigering of desertie op-
gelegd), heeft de arbeider zijn verdere contractduur in hetzelfde
hem blijkbaar geirriteerd hebbende, en dikwijls irriteerende,
milieu uit te dienen.
De werkgevers meenen slechts op deze wijze arbeidszekerheid
in die meer of minder dun bevolkte streken buiten java te kunnen
krijgen, terwijl zij de loonsverhooging, die in vrijen arbeid ge-
makkelijk tot stand komt, er mee tegen kunnen houden.
§ 36. Poenale sanctie op schepelingen drukt lichter en wordt
beperkt.
Men vergelijkt die uitzonderlijke poenale sanctie wel met de
straf die schepelingen bij niet nakoming van hun contract kan
treffen, maar te bedenken valt daarbij:
1) dat varende schepen in een zeer bijzondere positie verkeeren,
die maakt, dat de zeevarenden van over de geheele wereld
deze sanctie als regel kennen, terwijl de poenale sanctie
voor het planten van tabak, rubber, thee en koffie slechts