HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 37

JPEG (Deze pagina), 641.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

v00R INBOORLINGEN IN NEDERLANDSCH OOS'l`­INDIlEi 31
De Indische Regeering poogt in woord en geschrift telkens
aan het maszregelen der bevolking door bestuurs-ambtenaren
een einde te maken, maar de ergste maszregelarij die men zich _
denken kan, is het telkens een of meer dagen voor kleine en groote
werkjes uit hun omgeving wegroepen van twee millioen heeren-
dienstplichtigen op de buitengewesten.
Het handhaven van zoo'n stelsel in de zich snel-ontwikkelende
buitengewesten zal opstandpredikers steeds betere kansen
geven.
Nederlandsche Staatslieden, die graag tot afschaffing zouden
overgaan, (wij hebben gezien, dat ze er vroeger waren) zijn er ook
nu nog. Maar om tot de daad te komen, zullen zij noodig hebben
een krachtig geloof in de argumenten van de enkelingen onder de
bestuursambtenaren, die de algeheele afschaffing voorstaan.
Voor zoover hun goede wil en juist inzicht niet van voldoende
daadkracht vergezeld gaat, zullen zij, naar ik hoop, een spoor-
slag krijgen door het oordeel van internationale organisaties,
als het arbeidsbureau van den Volkenbond, waarvoor ook op dit
gebied belangrijk werk is weggelegd, werk dat vele honderd-
duizenden arbeiders direct ten goede komen kan.
Wij gaan nu over tot een volgend hoofdstuk, waarin de Poe-
nale sanctie besproken zal worden.