HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 28

JPEG (Deze pagina), 834.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

22 TWEE ACHTERLIJKE ARBEIDSSYSTEMEN
zich voor, als de groote bruggen der belangrijke verbindings-
wegen gebouwd worden in heerendienst, alleen door de er dicht-
bijwonende bevolking, terwijl zij in hoofdzaak voor doorgaand
groot verkeer bestemd zijn. Ik denk hier aan bruggen als de
Tampanganbrug en de Tj abenge brug, waarvan de ijzeren boven-
bouw alleen al bijna een ton kost en de landhoofden een gelijk
of nog grooter bedrag aan geldswaarde vertegenwoordigen.
§ 24. Bij belasting in arbeid dragen niet alle belanghebbenden
bij en kan de druk van groote werken niet over tientallen
jaren verdeeld worden.
Zulk een druk dient ook over vele jaren en over anderen dan
de omwonenden verdeeld te worden.
Dat is echter niet mogelijk bij een belasting in arbeid, wel bij
een in geld.
Wat irrigatiewerken betreft, ook daarbij dient de heerendienst-
druk verlicht te worden, hetgeen mogelijk is, door voor die pro-
ductieve werken te leenen, zoodat de druk te verdeelen en het
werk met geld te financieren is. Dit gebeurt thans in vele land-
schappen niet. In Zuid­Celebes b.v. worden vele groote irriga-
tiewerken, die tonnen kosten, in heerendienst uitgevoerd. Door
het land en het landschap, die er beide van profiteeren, een
deel te laten betalen, kan de druk van den aanleg, inplaats van
b.v. over 4 jaar door middel van heerendienst, door financiering
met geld over 40 jaar verdeeld worden. Bovendien verdwijnt
dan de onbillijkheid, dat de niet sawah bezitters in die streek,
of van naburige dorpenbonden, niet profiteeren van de bevloeiing,
maar er wel veel heerendienst voor hebben te presteeren. Dat
de druk groot kan zijn bewijst wel het feit, dat in 1927 van de
ruim 500.000 in Midden Bone gevorderde heerendienstdagen `
er ruim 225.000, dus 42 % aan irrigatieaanleg besteed werden
(enkel inlaat en primaire- en secundaire-leidingen). Bij financie-
ring in geld zou tevens belangrijke werkgelegenheid verkregen
zijn voor dat deel der bevolking, dat aan geldloon behoefte
heeft.
§ 25. Gedurende vastenmaand, plant- en oogsttijd staat het
werk stil. ­
Gedurende de ,,Poeasa" (de Mohammedaansche vastenmaand)
en de plant- en oogstmaanden van rijst en mais, mag geen of