HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

;;@§Aê41«,Q ;~.,§VV 0 A_,‘ ‘ V. 4 ~· _ r- V ‘ ‘ V V · [ V` 4. V · iw . _
ïs;‘gsr¢ëaïVV4 V V _ V V w · · [ [ . 1 ;;~ ’* ,4 .[
~;=£;;44:"[ ’ · ‘ 4 V ‘ · ‘ ` ‘ " `- ‘ ~ V · « ` " A Q 4 wh
«.« V­ 4­· ­ ­ 4 4 · ­ .4 .~ 4 ­ ~ 4 [ 4 ` V­«:·1
’§ë,1"`;U ‘ 4 ‘ fi` 4 ; _4 [’ 4 · " · · '“ _ 1*;;
;f­_ï;~[; VF· j· g ‘ .; 1 ­. . 3 V 4 _ V . . · · [ V `~ WJ
#2. ve- 4, 4· li ~ [ * ­“ ' " [ ‘ ~ ‘ a4
’¤ï‘-‘,;_a -' = ’ · [ l ‘ ‘ v [ ‘ · ` ‘ >> F4
Sg:§`£,ïVy_”V 4 ·, g 4 __ V4 J VV ‘ V [4 · ; V4 ‘ ’»‘A: V · · 4 4 ' 4 è 4
·;z ·’ï« ­» ‘ ~ - ’ ~ " V % 4[ [4 D 4 · 4 ï · ’ê‘·
`A ` A .» ` ~ VA A V A4 ·° ‘ ~` A _ ,4 · A V [ ­ A ‘;·¥’ï4·‘?4Y§<«
E 4 V V [ V _V V V_ VV . n V VVV ·V V · _ V V 5 ïê .­,·, ïV‘r" ’
VV A · V ~VVVV V VV .. VV V VV V_ »V VV ., VV 4 V ~ V ­V VV VV V~ V 4 V V VVV?
‘‘ ,. ‘ 4 Vw _._· " ’ ‘ ` ~ ’ "· `Aï A ” · · [ [ ’ A "` MA
V:[ ·;V.‘·4_4 4 V · .‘. V [:4 V_ VV [ V4 V V ;V V ~ ;_ V _ V V 44 ?[¤
V; [ _ 4 vV-· V [ 4V V 4- j_j [$4
` _ _._` 4 . V- V[ [` ~ [’ ` · `V `·· · · " V- 4 ‘
"[?; »`4­ A I;· [ [ V 1 A =;:' V ·A.· · VV _ Q 4 4 A Q Q V? ­ V ` 4 ` 4ïï‘
. [ · 4[ * 4 ’·4 ~ · A ·
vw V- 4 A ‘ , " « 4 4 ­ · ‘ 7Q,;
,9 ~4 ‘ - . ' 4 [ " V · {pe.
FA"; ' A ‘ ` · 4 4V 'Ag ' ; g A A A ‘
g·"_ 4 ­ __ V ; V . » [4 VV bj;
TV '. _j 4 V V V ­ ‘ V A V V V’V V V [V ' . V"
' . V ` ` [ 4 V * , V V V «VV
[ ‘·4‘ A A4 " - A V `A ‘ 4 2 A?
[ " ‘ `A»` A V ’ ­ :4 ,ï4
‘ 4 ‘ , AAAV [ ·.[ A A - ~. ‘4 · ‘ <;
·~V· 4 ' . ‘ A / ·’ ’ ; ’ A ‘ 4, V 4 A ­ 4 A «
» `~ ‘ ' H · 4· ` 4 V · ‘ ' « 4 ' [ . ' ¥A` Y
‘ " 4 4[‘[ ‘ 4 ï r · ` 4 4 · ·. ï·?@`@
V_ V V V V V V VV [ 4 ` fi ~
·· A A A A A Z4 Vv·¢V.‘ V
VV, 44 4 4 4 [ _ 4 4 . 4 4[VV V 5
Ft IV ¤, V ‘ V V VV V ­ '[ l-
4 [-[­.#` [ 4 [ 4 1*
‘ [ __ 4 V 44VV ;V Mg;
REXVV V [ 4 V4 V V V V 4 V _4
4 •,f§~4·.; . V _ .4 . ·[ V{4; 4~·__4: 4 4
1f!··..A 4 ‘[ 4 ·4 [ w 4 . V _ V