HomeTwee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 817.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 56.19 MB

6 TWEE ACHTERLIJKE ARBMDSSYSTEMEN, ENZ.
die wil trachten in de richting der afschaffing te sturen. Daarom
kunnen internationale hulptroepen van groot belang zijn.
§ 8. Krachtige druk gewenscht, ook internationaal.
Reeds alleen al door internationale wrijving van gedachten
over de achterlijkste en onrechtvaardigste arbeidsmethodes,
zal betere beschaving ontstaan, en daarom is het noodig, dat de
persoon, de partij of de macht, die daartoe in staat is, zonder `
schroom voor de internationale tribune licht laat schijnen over
arbeidsvraagstukken, waarvan jaarlijks het lot van honderd-
duizenden arbeidersgezinnen afhankelijk is.
Reeds de groeiende zekerheid dat het heerendienst en poenale
sanctie stelsel in Genève de aandacht zou gaan trekken, heeft
invloed ten goede uitgeoefend, want men kan ervan overtuigd
zijn, dat die wetenschap heeft bijgedragen tot de meer welwillende
houding, die sommige personen ten opzichte van de afschaffing
dezer twee stelsels zijn gaan innemen.
Doch ook als de inachtigsten onder de verantwoordelijke auto-
riteiten op het standpunt staan, dat afschaffing gewenscht is,
dreigen allerlei gevaren, van persoonswisseling, van inzichtver-
andering, maar vooral ook van gebrek aan daadkracht. Indien
n.l. zoo weinig in de richting van afschaffing gestuurd wordt,
dat door kleine vermindering van den druk, hetzij gewestgewijs,
hetzij over de heele linie, na vele tientallen jaren bereikt wordt,
wat door middel van krachtiger optreden in enkele jaren moet
geschieden, dan hinkt de Indische arbeidswetgeving achter de
feiten aan, dan blijven de kansen voor het communisme en ander
extremisme in het Oosten grooter dan gewenscht is, want dan
zullen politieke schokken noodig zijn om den inboorlingen betere L,
arbeidsvoorwaarden te verschaffen.
Zoowel nationaal als internationaal is het dus van belang =
dat achterlijke arbeidsstelsels in de koloniën blootgelegd worden
ook voor niet rechtstreeks er bij belanghebbende deskundigen.
Bezien wij daarom thans de werking van den heerendienst en
het poenale sanctie~stelsel.