HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 426.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 13.23 MB

x
ä
E
i
ë
F
ë
E
E
E ï700I{BERïG'Iï
Y
1 De nenenrle Sáaaásnzan , die zien ais y@·S‘C’nná(ZS`0n7'E/·Z'€)‘ van
E Engelanel in de laats/e jaren geneel de werelzl dóór neegïä
öereeznzl geznaanó , MA0,xULAY , neg'? in zgne eniangs niigen0­
men Rcdcvocïingcu 00n eene rede gegeven, [Zen l9 A_p2·iZ 1847
Q genonzlen, ier gnnszfe van {Ze nezneegïng der Regering met nei
zïelnsseneolwezen.
n nfen vindt daarin wel geene nieuwe en 0ngen002·eZe {Zen/E-
; öeelzlen , maar net nenende en ey 0ns vaan genevrcle 012 mln
n eene Zregenele en everámgenrle wgfze veezges/elan, {Zee de Hezwb
è vereeniging van neef Nezlerlanansen Onelerzegcers-Geneeásenalu
F niet neg? nnnnen nalalen, net greeásle deel Z{77Z0)' rede in
naar Mzmudblad tor bCVO1‘dCl‘i11g van volksopvocdiug C11 011·~
derwijs neïáaalzl aan fe niezlen. Doen negü (Zie ¢·erZe een

‘$