HomeDe pligt der regeering, om voor de volksopvoeding te zorgen