HomeÜber WunderPagina 29

JPEG (Deze pagina), 400.87 KB

TIFF (Deze pagina), 3.19 MB

PDF (Volledig document), 13.29 MB

-_. 97 ..
bic ëic 11111 15. ëüpïülllbüï bei ber 9h1t111·ï¤1`ïc£1cr=
Qüïïtïllllllfllllg ill Qärcêlau über Buuüc Satcau QC[)1`tU'Clï
'[)11bc11. ëic citircu babci ill T1`C1lllDHC[)CY ëlïciïc 1111b,
ïvufüx ici) 3£)lCXI und) [101011bcw baufc, ill ciucr ctxmw
ä§DC1ïC[lIDClI 8111111 1110111011 Sïamcu, iubcm 510 bic
1 mm Dr. ïHD{]ülIQ gc11cbc11c Q%cïcL)rcib1111g ciucr ëiçuug,
1 in ber id) gugcgcu war, ata mubr u¤m11¤ïc15c11.
Sci) bccilc mid), älmcu 1111tó11t1)cilc11, MB Dicïcr äcridyt,
iuïuïcm cw: mid) Bctriïft, uicbt uur Ci1IïUü%b1`1`l1ld)
4 mciucê gïftlllüllê, ioubcm ami) ill beu mir .;11gcïc1)ric1·
`bcucu ëlëortcu b11rc{)1111¤ ïalïcb uub 111111) wu Dr.
@ $RD[)[11lç] ïclbït in bur ïi111ïtc119l11ïIagc ïciuca Cxiuriit:
Cbcus p. 45 mibcm1ïc11 IUDYDCII ift. Qtclmlicbc QW
xicbtc 111 [¤cIgiïcI)c11;%cit1111g1‘11, aber uhuc SM1111111111
V mciucä 9211111011%, lmbc ici) icbuu glcicb baumle iu
ber Göugcttc bc Qiègc 110111 5. ülprit löiït) für 1111,
ricbtig crflürt lllïb buburcf) bum Oócrcbc ill bL't1lI1`lI1gC1I
W `bc£g1ïci)c11 3cit1111gc11 ciu Qïubc gcumcbt.
*1 Eu bic 1111cr1ü1§iic{)c11 %cDi11g1111gc11 öll ciucu
ï lU1ï'ïq‘llïC[)Ct'ïY[11{)Cll %1;üï1111g bur ®ïïc1)ci111111g 111 Qàuiê
‘ D'@ài11c gang uub gat nicht crïüfït ïuarcu, 10 Imbc
ici) bw ëig11111g mehr 1113 31lïC[)l`tllC15, bum uw
JQC1`111C1IT1`ltDB '[1cigc1uu£111t uub mit box 1111sbrücfiicl)c11
äBcbi11g1111g, i11cug11it¤ öll Dlcibcu, 11lI‘D öll fcincr Q1b.=
gubc ciuca 6511t111htc115 1wïJpïlid)tct 511 ïciu. Ivm
.%m·11 äiïcfwï mm ïD1l1`1I1`ll) gcgcuiibcr Lmbc ici) 111111)
Qmh fci11ca1u1‘gè 1ui111b1icI1 in bcm uw D1-. :)ï¤t11i11g
Cl`lDöL)lItL‘I ëixmc 111wgcï1,11‘¤cI;c11.