HomeÜber WunderPagina 17

JPEG (Deze pagina), 437.28 KB

TIFF (Deze pagina), 3.24 MB

PDF (Volledig document), 13.29 MB

i•

.. 15 -
ïïf D1:11 @1chc11fch[öfc1·11 ais 01110 §t1‘1111gfc11; ï>c1111 bah haa;
Uw ëchtafcü f1ch fchu faugc pï0I011g11c11 taht, bafüt hahcu
ich 11111 9(11haft¤p1111ttc, ahcr bafë ahfuiutc @lIH)1`l[T1llIg 111111
QC Gpcifc llllb ‘ï1·a11f fofchc ‘£1111c11f1¤11c11 a1111ch111c11 FGIIII,
*11, baë 1ft (`l[TfD[lIt 1111c1·hört, 1111b bic 31*11110, mh äctrug
gG= mbct ïïgllïlbüïl, 1ft hicr gang 1llll111lLCIb1`U5 111 bur fttc11gftc11
C6 %¤t111 DDYHCQCIID.
ëiï 911111 fagt 1111111, ,,111a1‘11111 hift Eu DCIIII 111cht [)1lI‘­
ïï, gcrc1ft1111b haft c¤11ftat1ct, bah bas fu 1ft uber 111cht
U1 1ft?" 9J?c111c ®C1`ïC1I, ba 11111f; 1111111 C1111gCïlll1I%C1I 1111ffc11,
111aê ca für ëch1111ct1gfc1tc11 hat, bcxattigc @011ftati1‘1111ac11
11 110rg1111ch111c11. Sch [1111 11i ober 17 $11htc [aug Qlrgt
iv C1lICl` ?1hthc111111g für frautc @cfa11gc11c QCïDCfCll llllb
lf fCllllC jcbc 9lrt 11011 ë111111tat1¤11, a11ch bic ëillllïttïtmll
h bur @E11thaft1111g 11011 m1I1)1`1I1lg llllb fogar bic bee Qöcgcü
v thcitë, bic QElI1'[)1`l[tl1lIg llälllïiüh jcbcr ët¤ffahaaL1c; ich
5 f fdllll 11crf1chc1‘11, hat bic af[ctarhBtc11 ëCI)lL11C)$1QfC11'C1I
1 1 fcthft 111 01110111 lïüffftöllbig ¤1:ac1111f1rtc11 á§0fp1ta[, bL‘f'fClL
1 1 ücrfouaf 1111111 111 bur öêtlllb 311 [)t`lbCïl§`gI111lIJT, a[£c11
1 ` ë(1)I1C[)Cll1l1lb QB1lIhfC[5üQClI auf bic êpur $11 f0111111c11.
‘ Sch `hattc für C1IC bcr aHc1‘fch1111c1‘1aftc11 911lfg`g1`tbC1I,
111a11chc ë11IllI1ït1DllClI ga c11th11I[c11. Sèichts bcft0111c111act
111111‘bc ich mich fC1llCll 9(11ac11b[11f hcbcutcu, $l`äll[C1ll
Qüllifü Satcaü 111 1llC1lt ®CIU1`11])Jf1`1llI 511 IICDIIICII llllb bas
®){fJCY11lIClIt 511 11c1‘a11fta[tc11; ahcr at[c1‘b111ae wcrbc 1ch
cs 1111111111 1`1b[L‘[)lIC1I, 1111ch 111 b11è®1111¢g11ü5111s blbainc
f `[)1llà11ft‘BClI 1111b 1IlItC1` $B1·b111g1111gc11, mctchc 1`lllDL‘1`C $01*
fDllC1I 1'lllffïC1[ClI, %CDb1`lC[)ïlI1lgClI 11h1‘1· hicfv :¢111llI[1`lï1U1I
511 111ach1·11, b11· 1ch allcrbiuas 1`l11IIC1)I1lL‘. Sch U1`1[‘L`1C11D1l