HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 3

JPEG (Deze pagina), 436.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

I.
l
Het,N1Er BEKEND ZIJNDE 1§o11iuklijk Besluit van
6 Septeiiiber, 1819, - alhier, ­- 1111859, - BEKEND
F GEMAAKT.
1
l Nadat vooraf de woorden van het Besluit mogen zijn aan-
i geboden, bijlietwelk voor het eerst het VOORXVENDSEL werd
l bij de hand genomen van allongschc izcwzzizzclceivzg, met hel
oog op eimlelgke geheele 0_;>he,§i7zy, der Lotcrg', is liet van
i aaubelang op te merken, dat in tegendeel, gedurende de nu
‘ verloopen veertig jaren, feitelijk al het mogelijke is gedaan
om uit te breiden, zooveel men vermogt: - voorts aan te
merken, dat dat ooov·u·<2nds«»Z steeds is aangevoerd en toege-
{ past geworden, om myn slclsel te verstoolen, of wel het
l stelsel ter zijde te schuiven, dat liet eenige (tevens heil-
1; zanie) middel is om L<>fe1‘ijsp<·l te kzmnczz befengelen.
i Moge dan dat Besluit worden medegedeeld.
a
{ G September 1819 Wm WILLEM, ism DE e1wr1E Goos,
Komxo mm NE1>E1u.,ixi>EN, Pmxs mn
O1z.u<JE­N,xssiU;, (iR()OT­llllR'l‘OG VAN
Liïxicnismm, icm., Exz., mz.
Op verschillende adressen van M'. A. D. MEIJER, Advocaat te
.«1mszfardz:m, strekkende tot het afschalien van het Loflo q/' Quizz-
1 ee
l