HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 1

JPEG (Deze pagina), 360.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

ïïï
L BETOOG,
i z
TEN GELEIDE VAN HET ADRES, IN APRIL, 1859,
eh, ­ ")‘,·· ‘. hij W , .
ä Gmmw AAN DE 1uc1amax LEDEB mx DE . _ « ·,¤ =* V
' , In 42 , ·. Z iïfk ,
ä §£ï¥’/
TWEEDE KAMER DER STATENGVENERAAL,
P
E
-
TEN VERVGLGE VAN DE BROCHURE, VAN NOVEBIBER 1858,

oxpm DEN ·r1·r1;L mx;

A ;
s'r.xAT11U1s110u>1¤;N1>E, EX ETAATELQTEELJ , 'ERKLA-1ll).
J
ë
ä

f ,