HomeOude wijsheidPagina 13

JPEG (Deze pagina), 602.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.93 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

il
1d
Niet door (l’El­1`lïll')31l1d, maar door n1ildl1eid,
Schoon door wijzen onderstand
’tLigel1aa111, niet door pracht van kleuren, ;
Sierselen en balsemgeuren.
/V2l,l`Cll adel verleent ook geen magt noch geboorte, maar pl1glsl1e­ l
traehting alléén: l
Voor den leeraar ’t hoofd eboeen,
D
Wveldaän met de hand verspreid,
Voor de wijsheid ’t oor geopend, .
De arm, is ’t nood, ten kamp bereid,
VVEl?Ll'll(‘l(l. met den mond verkondigd,
Vrede steeds in ’tl1art bewaard, _
Dat zijn beter adelmerkon
Dan de hoogste 111agt der aard. 1
" Hoop op loon zij echter ill geen geval onze beweegreden tot het
betrael1te11 der deugd, maar deze worde steeds o1n haar zelve ge-
zocht:
liuslend op steengrond of donzigo kussens,
Kruiden verzaamlend of kostlijk gevoed,
Lompen tot kleeding of rijke gewaden, ‘
Iinmer gestreefd naar wat schoon is e11 goed!
‘ l*dV(?llllllll als met de rnogelüke, voor ons zelf nadeelige gevolgen be-
liooren wg te rade te gaan enkel met het oordeel der niensehenz
Mogen ons bodillers laken,
Of ons prijzen; 1noog’ de vreugd
Ons verzellen of ons vlieden;
Ouderdorn of korte jeugd
; Zij o11s deel; toeli laat ons lllllllllüï
Vlrijken van l1et pad der deugd!
En liever ook rampen en ondergang dan toe te geven aan slechte
neigingen :
Beter nov, van hooee rotsen
D C
Neer te storten 1n ’trav1jn,
Beter nog de hand te reiken
Aan de slang, vol scherp venijn,
Beter ook den dood te vinden
In den laaijen vlammengloed,
Dan de deugd en de eer te derven
En den vrede van ’t gemoed.
«·+
r ,