HomeVedenstudiënPagina 53

JPEG (Deze pagina), 515.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

nier veen. «ä2à
·»·¤ei· de lienist van den dztgeraicul in liznmrd en ullnur entsteken
vuur, en vervolgens eek in zijne nieer geweldige uitingen.
werdt gadegeslïigeii, -·- ll. V. l. 94. 5. 7. ll). 13: -
Agni! van den dageraad
_ Gij sehittrende herautl
Hee keestert in uw gulden stralen.
Allen heedend,
Zich mensch en dier?
Schoen van gelaat steeds.
j U zelven gelijk,
l (ilanst gij van verre
Als van nabij,
l En blikt deer ’t duister
i` ‘(`)ek van den naeht
j ls uw pazirden uziiulrijft.
l)e vurige, roede,
L Op den sterinwind gedragen,
Dan klinkt uw stem
Als ’t brullen van den stier.
En hell, ge in ’t wend
Vw reekbanier einheeg
1
.l)e angstige vegels j
Veijaaigt het vreeslijk geluid ­
Ook ’t gras zelfs der weide
j Verslinden uw vlxunnien;
, lin door het woud
jj Banen ze uw wagen den weg
lleeh eek liierrnede is de beteekenis van den veelzijdigen
Agni bij lange niet uitgeput. Keesterende ivzirmte, vei·sehi·eei­
jende hitte, licht in de duisternis entstzmt niet enkel uit het
vuur en de vlam, 11121:11* eek uit den gleed en de stralen der zen.
En zee leelt dan Agni eveneens in deze, en maakt lmur eigen·
lijk leven en wezen als licht- C11 wzmiitespreidendlieinelligeliïisiin
uit. Neg meer. (lek de l)lll·IS(llllSl`l'El.§ll is een vuurvenk en
een licht; eek deze zilzee werdt deer Agni hezield,i·n verleent
zich als eene uiting zijner kraclii. Zee exnvui hij als `t wauw
§ "'
K .